lat

Ponad

25

Tworzymy i wdrażamy

Rozwiązania dla firm

eWINDYKATOR eFAKTURA

Przeznaczeniem aplikacji eWindykator jest wysyłka powiadomień windykacyjnych do klientów posiadających niespłacone zobowiązania. Oprogramowanie posiada również moduł eFaktura do wysyłania dokumentów sprzedaży dla klientów. Aplikacja współpracuje z systemem RaksSQL, z którego pobiera informacje o zobowiązaniach klientów. Powiadomienia mogą być wysyłane dwoma kanałami: SMS lub e-mail. Wysyłanie wiadomości SMS realizowane jest za pośrednictwem usługi SMS API firmy ComVision (https://www.smsapi.pl). Faktury są wysyłane za pośrednictwem e-mail.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

eKSIĘGOWY

Aplikacja eKsięgowy to webowa aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej, która za pomocą dostarczonego interfejsu pozwala na szybszą oraz efektywniejszą pracę firmy oraz biura rachunkowego. Oprogramowanie współpracuje z systemem klasy ERP RaksSQL oraz innymi producentami.
Główne funkcjonalności aplikacji: możliwość księgowania dokumentów z wykorzystaniem wzorców oraz schematów księgowania, skanowanie - rozpoznawanie tekstu (wbudowany OCR), obsługa załączników - dokumentów, sprawdzanie białej listy z zapisem do archiwum, obsługa mechanizmów podzielonej płatności, procedur, grup towarów i usług, typu dokumentów, finanse obsługa rozrachunków - automatyzacja, centra kosztów (MPK), wczytywanie dokumentów JPK_VAT, JPK_FA, obieg dokumentów – zatwierdzanie, odrzucanie dokumentów,zarządzanie projektami, i wiele innych udogodnień oraz automatów. Dostępne moduły; panel klienta lub pracownika, aplikacja mobilna - smartfon.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

ePRACOWNIK

Aplikacja webowa korzystająca z bazy danych programu RaksSQL. Za jej pośrednictwem pracownik otrzymuje dostęp do swojej kartoteki kadrowej oraz list płac. Aplikacja pozwala sprawdzić stan urlopu, złożyć wniosek elektroniczny z możliwością otrzymania statusu załatwienia sprawy. Pracownicy mogą również rejestrować swój czas pracy z jednoczesnym zaznaczeniem w jaki sposób jest ona wykonywana - stacjonarnie czy zdalnie.
Zarejestrowany czas przy rozliczaniu miesiąca jest czytany przez system kadrowy i w odpowiedni sposób rozliczany z godzinami pracownika. Współpracuje z systemami RCP. Każdy użytkownik, pracownik posiada swoje konto w systemie, gdzie może zarządzać swoim kontem. Możliwość pracy na smartfonach.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

OPIS

Importer dokumentów zewnętrznych

Aplikacja realizuje import dokumentów z zewnętrznych źródeł (JPK_VAT, JPK_FA, Optima, Insert) do księgowości systemu RaksSQL. Import może odbywać się poprzez ręczne wskazanie importowanych plików lub w sposób automatyczny z ustalonych lokalizacji. Księgowanie dokumentów jest realizowane na podstawie wzorców stworzonych w systemie księgowym.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

PROWIZJE

Przeznaczeniem aplikacji Prowizje jest naliczanie prowizji od sprzedaży (w RaksSQL) akwizytorów w oparciu o reguły zdefiniowane przez użytkownika aplikacji.

FIRMY

GENERATOR ETYKIET TOWAROWYCH

Aplikacja umożliwia drukowanie etykiet towarowych na podstawie dokumentów zakupu, zamówień od odbiorców i kartoteki towarowej z systemu RaksSQL. Istnieje możliwość zdefiniowania własnych wzorów etykiet przy pomocy wbudowanego w program edytora raportów.

FIRMY

CUT GLASS

CUT GLASS to nowoczesny system wspomagający produkcję szyb zespolonych, obróbkę szkła. Oparty na relacyjnej bazie danych PostgreSQL, która może współpracować z systemami: Windows, Linux,

Najważniejsze obszary programu:

- gospodarka magazynowa: miejsce w którym znajdują się dokumenty z różnych operacji na magazynie,

- produkcja: to szerszy zakres działań w systemie i w jej skład wchodzą następujące moduły, zlecenia, optymalizacja, urządzenia – wymiana, meldunki wykonania, inne,

- optymalizacja: w systemie CUT GLASS w kontekście optymalizacji produkcji przemysłowej    polega na ułożeniu formatek na odpowiednim obszarze z jak najmniejszym odpadem. Jest to proces optymalizacji układu produkcyjnego,

- integracja z urządzeniami: wymiana danych z różnymi urządzeniami może odbywać się na wiele sposobów. Jednym ze standardów jest wymiana plikowa, która polega na wysyłaniu plików o określonej strukturze do urządzenia. System współpracuje ze stołami do cięcia szkła, giętarkami do ramek – firm : Bottero, Lisec, Intermac, Bystronic, ITM, Glass – Serwis, Lombarda, Forel, ITM, Lisec, Bystronic,

- obsługa stojaków: produkcyjne, wysyłkowe,
- raportowanie: wbudowany moduł do tworzenia własnych raportów oraz zestawień,
- własne etykiety: różne konfiguracje,
- API,
- aplikacja na kolektory: praca w czasie rzeczywistym,
- wymiana danych z systemami ERP,

SERWIS URZĄDZEŃ

Program Serwis jest przeznaczony do wspomagania pracy serwisu. Dzięki niemu można prowadzić historię serwisowanych urządzeń, historię zleceń, łatwo wystawiać fakturę na podstawie wypełnionego zlecenia.

FIRMY

TRANSPORT MANAGER

Aplikacja Transport to wszechstronny program do obsługi spedycji krajowej i zagranicznej. System zakłada różne warianty wprowadzania danych. Pozwala na rozdział zleceń na podwykonawców i wykorzystanie własnego transportu. Zlecenia spedycji/transportu rejestrowane są w systemie RaksSQL jako zamówienia od odbiorców, z których następnie generowane są faktury. Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras przejazdów z wykorzystaniem serwera map E-Map.

FIRMY

TOP