lat

Ponad

20

Tworzymy i wdrażamy

Rozwiązania dla firm

eWINDYKATOR

Przeznaczeniem aplikacji eWindykator jest wysyłka powiadomień windykacyjnych do klientów posiadających niespłacone zobowiązania. Oprogramowanie posiada również moduł eFaktura do wysyłania dokumentów sprzedaży dla klientów. Aplikacja współpracuje z systemem RaksSQL, z którego pobiera informacje o zobowiązaniach klientów. Powiadomienia mogą być wysyłane dwoma kanałami: SMS lub e-mail. Wysyłanie wiadomości SMS realizowane jest za pośrednictwem usługi SMS API firmy ComVision (https://www.smsapi.pl). Faktury są wysyłane za pośrednictwem e-mail.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

eKSIĘGOWY

Aplikacja eKsięgowy to webowa aplikacja uruchamiana w przeglądarce internetowej, która za pomocą dostarczonego interfejsu pozwala na szybszą oraz efektywniejszą pracę firmy oraz biura rachunkowego. Oprogramowanie współpracuje z systemem klasy ERP RaksSQL oraz innymi producentami.
Główne funkcjonalności aplikacji: możliwość księgowania dokumentów z wykorzystaniem wzorców oraz schematów księgowania, skanowanie - rozpoznawanie tekstu (wbudowany OCR), obsługa załączników - dokumentów, sprawdzanie białej listy z zapisem do archiwum, obsługa mechanizmów podzielonej płatności, procedur, grup towarów i usług, typu dokumentów, finanse obsługa rozrachunków - automatyzacja, centra kosztów (MPK), wczytywanie dokumentów JPK_VAT, JPK_FA, obieg dokumentów – zatwierdzanie, odrzucanie dokumentów,zarządzanie projektami, i wiele innych udogodnień oraz automatów. Dostępne moduły; panel klienta lub pracownika, aplikacja mobilna - smartfon.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

ePRACOWNIK

Aplikacja webowa korzystająca z bazy danych programu RaksSQL. Za jej pośrednictwem pracownik otrzymuje dostęp do swojej kartoteki kadrowej oraz list płac. Aplikacja pozwala sprawdzić stan urlopu, złożyć wniosek elektroniczny z możliwością otrzymania statusu załatwienia sprawy. Pracownicy mogą również rejestrować swój czas pracy z jednoczesnym zaznaczeniem w jaki sposób jest ona wykonywana - stacjonarnie czy zdalnie.
Zarejestrowany czas przy rozliczaniu miesiąca jest czytany przez system kadrowy i w odpowiedni sposób rozliczany z godzinami pracownika. Współpracuje z systemami RCP. Każdy użytkownik, pracownik posiada swoje konto w systemie, gdzie może zarządzać swoim kontem. Możliwość pracy na smartfonach.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

OPIS

Importer dokumentów zewnętrznych

Aplikacja realizuje import dokumentów z zewnętrznych źródeł (JPK_VAT, JPK_FA, Optima, Insert) do księgowości systemu RaksSQL. Import może odbywać się poprzez ręczne wskazanie importowanych plików lub w sposób automatyczny z ustalonych lokalizacji. Księgowanie dokumentów jest realizowane na podstawie wzorców stworzonych w systemie księgowym.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

eSKLEP

Zadaniem aplikacji jest synchronizacja kartoteki towarów RaksSQL ze sklepem internetowym opartym na platformie Prestashop. Nie ma potrzeby dodawania produktów i ich cen w sklepie internetowym, kartoteka towarów przenoszona jest do sklepu internetowego wraz z aktualnymi stanami magazynowymi i cenami sprzedaży. Zamówienia ze sklepu internetowego rejestrowane są automatycznie w systemie RaksSQL jako zamówienia od odbiorców.

FIRMY

B2B

Platforma Business to Business narzędzie pozwalające partnerom na składanie zamówień on-line. Tak jak w przypadku e-sklepu, baza towarowa oraz zamówienia są połączone z RaksSQL.
Wszelkie informacje przechodzą automatycznie w obu kierunkach.

FIRMY

ZAMSCAN PRO (WMS)

Aplikacja mobilna dla urządzeń marki Honeywell z czytnikiem kodów kreskowych z systemem Android do skanowania kodów kreskowych produktów.
Aplikacja współpracuje z programem Raks i obsługuje zamówienia ZO i ZD oraz Remanent. Zadaniem aplikacji jest skanowanie kodów i kompletowanie zamówień do odbiorców i od dostawców oraz pomoc w przeprowadzaniu remanentu w magazynie.

FIRMY

OPIS

AUTOMAILING

Aplikacja Automailing pozwala na łatwe wysyłanie newsletterów, materiałów promocyjnych, czy choćby kartek świątecznych do kontrahentów z RaksSQL. Łatwe zarządzanie klientami dzięki podziałom na grupy.

FIRMY

BIURA RACHUNKOWE

MOBILERAKS

Aplikacja MobileRaks jest to program przeznaczony na telefony komórkowe oraz tablety pracujące pod systemem operacyjnym Android. Współpracuje on z aplikacją RaksSQL i pozwala handlowcom mobilnym na przyjmowanie zamówień, podgląd kartotek: towarów, kontrahentów, rozrachunków bez aktywnego połączenia z Internetem.

FIRMY

PROWIZJE

Przeznaczeniem aplikacji Prowizje jest naliczanie prowizji od sprzedaży (w RaksSQL) akwizytorów w oparciu o reguły zdefiniowane przez użytkownika aplikacji.

FIRMY

GENERATOR ETYKIET TOWAROWYCH

Aplikacja umożliwia drukowanie etykiet towarowych na podstawie dokumentów zakupu, zamówień od odbiorców i kartoteki towarowej z systemu RaksSQL. Istnieje możliwość zdefiniowania własnych wzorów etykiet przy pomocy wbudowanego w program edytora raportów.

FIRMY

ANALIZA SPRZEDAŻY

Aplikacja umożliwia przeprowadzenie analizy sprzedaży towarów z systemu RaksSQL za zadany okres. Analiza sprzedaży towarów może zostać ograniczona do określonej listy towarów lub grupy towarów oraz dla określonego magazynu. Wynik analizy prezentowany jest w postaci raportu zawierającego skrót, nazwę, cechy, ilość wydaną z magazynu, stan magazynu oraz prognozowaną ilość towaru o którą należy powiększyć stan magazynu. Raport można zapisać w formacie XLS oraz PDF.

FIRMY

SERWIS

Program Serwis jest przeznaczony do wspomagania pracy serwisu. Dzięki niemu można prowadzić historię serwisowanych urządzeń, historię zleceń, łatwo wystawiać fakturę na podstawie wypełnionego zlecenia.

FIRMY

TRANSPORT MANAGER

Aplikacja Transport to wszechstronny program do obsługi spedycji krajowej i zagranicznej. System zakłada różne warianty wprowadzania danych. Pozwala na rozdział zleceń na podwykonawców i wykorzystanie własnego transportu. Zlecenia spedycji/transportu rejestrowane są w systemie RaksSQL jako zamówienia od odbiorców, z których następnie generowane są faktury. Aplikacja umożliwia wyznaczanie tras przejazdów z wykorzystaniem serwera map E-Map.

FIRMY

ZARZĄDZANIE ODPADAMI

Aplikacja ZGKiM Gospodarka odpadami stanowi dedykowane narzędzie wspomagające pracę w zakresie gospodarki odpadami. Program umożliwia tworzenie harmonogramów odbioru odpadów, tras przejazdów dla pojazdów komunalnych, rejestrowanie przejazdów. W skład systemu wchodzi również aplikacja mobilna działająca w systemie Android. Mobilna część systemu odpowiada za rejestrację odbioru odpadów przez załogi pojazdów komunalnych.

FIRMY

TOP